Zorg Inn Neemt “uw zorg” uit handen

Zorg Inn streeft ernaar om samen met cliënten hun zelfredzaamheid te bevorderen en zorgafhankelijkheid vroegtijdig te signaleren en effectief op te pakken, zodat de kwetsbaarheid van de cliënten zal afnemen. Dit om de kwaliteit van leven stabiel te houden en te verbeteren.

Voor Zorg Inn is de persoonlijke situatie van ieder client uniek.
Zorg Inn heeft hart voor mensen en laat de cliënten zich welkom voelen.

Rechtvaardigheid, respect, vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de basis voor een gelijkwaardige relatie tussen cliënten.

Zorg Inn regio Den Haag en omstreken

Heeft u moeite met het uitvoeren van de alledaagse handelingen door ouderdom of ziekte? Wij helpen u graag met uw persoonlijke verzorging. Dankzij onze ondersteuning en zorg kunt u het dagelijkse ritme behouden. Onze professionele en bekwame medewerkers staan graag voor u klaar, zodat u veilig in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

Zorg Inn

Persoonlijke
verzorging

Zorg Inn

Verpleging

Zorg Inn

Individuele begeleiding

Zorg Inn

Palliatieve Terminale Zorg (PTZ)

Zorg Inn

24-uurszorg/nachtzorg en Wet langdurig zorg (Wlz)

Zorg Inn

Kortdurende zorg of korte revalidatie thuis

Zorg Inn

Overbruggingszorg

Zorg Inn

Huishoudelijke hulp

Verlenen zorg op aanvraag – Vaak dezelfde gezichten – Een vertrouwensrelatie met cliënten – Altijd in de buurt – Goede communicatie en terugkoppeling – Houden rekening met de zorgbehoeften en geloofsovertuiging van de cliënt.

Zorg Inn

Wilt u zorg aanvragen?

Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met Zorg Inn. Uiteraard mag u ons ook een e-mail sturen. Kiest u voor het sturen van e-mail? Dan wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen.