Zorg Inn

Persoonlijke verzorging

Wat valt onder persoonlijke verzorging?

Persoonlijke verzorging is ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Handelingen die soms niet meer mogelijk zijn zonder hulp van anderen.

Denk hierbij aan:

 • Het wassen (geheel of gedeeltelijk)
 • Het aan- en uitkleden
 • Het aan- en uittrekken van elastische (steun) kousen
 • Het aanbrengen/aan- en uittrekken van prothesen/hulpmiddelen
 • Transfer naar het toilet
 • Het opstaan uit bed en naar bed gaan
 • Het aanleggen van een urinaal
 • Het op de po gaan en verwisselen van incontinentiemateriaal
 • Gebits- en mondverzorging (prothese)
 • Gezichtsverzorging
 • Handverzorging
 • Het eten en drinken
 • Het klaarzetten en aanreiken/toedienen van medicijnen
 • Het aanbrengen van zalf of Crème

Direct zorg aanvragen