Zorg Inn

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp nodig?

‘Zorg Inn’ helpt u tijdelijk of blijvend bij het schoonmaken van uw woning.

Als u huishoudelijke hulp nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op onze thuiszorg. Samen wordt er bepaald wat u zelf nog kunt en wilt doen, en welke taken onze medewerker van u kunnen overnemen.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende taken:

   

  • Afwassen
  • Schoonmaken van de keuken
  • Schoonmaken van de badkamer
  • Bed opmaken
  • Strijken
  • Stofzuigen
  • Dweilen van de vloeren
  • Ramen wassen

  Wist u dat
  Om voor een vergoeding van hulp bij het huishouden in aanmerking te komen, heeft u een besluit van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig in de gemeente waar u woont. Een Wmo-consulent neemt vervolgens contact met u op en bespreekt met u over uw persoonlijke situatie. Op basis van dit gesprek wordt een indicatie opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd aan welke hulp u behoefte heeft en wat u zelf nog kunt.

  Uw bijdrage in de kosten: u betaalt een inkomensafhankelijke bedrag (eigen bijdrage in de kosten). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage.

  Wilt u meer weten?
  Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/eigenbijdrage of www.hetcak.nl

  Direct zorg aanvragen