Zorg Inn

Verpleging

Heeft u verpleging nodig?
Het kan zijn dat u verpleegkundige zorg nodig heeft. Verpleging kan noodzakelijk zijn na ontslag uit het ziekenhuis om te herstellen. Of wanneer u bij een ziekte/handicap verpleegtechnische handelingen nodig heeft. Onze gekwalificeerde zorgpersoneel kan u hierin ondersteunen en tevens adviseren hoe u het beste kunt omgaan met uw ziektebeeld en/of handicap.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wondverzorging
  • Infuusbehandeling
  • Sondevoeding
  • Het toedienen van medicijnen door middel van injecties (insuline)
  • Zwachtelen
  • Katheteriseren
  • Suiker/bloedglucose meten
  • Zuurstof toedienen
  • Stomaverzorging

Direct zorg aanvragen