Zorg Inn

Overbruggingszorg

Voor wie is ‘Overbruggingszorg’ bedoeld?
De overbruggingszorg is bedoeld voor mensen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U staat dan op een wachtlijst om te verhuizen naar een zorginstelling (verpleeghuis/verzorgingshuis). Of voor mensen die een Zorgverzekeringswet (Zvw) hebben en overstappen naar een Wet langdurige Zorg arrangement zodat zij tussentijds de zorg kunnen blijven krijgen.

Direct zorg aanvragen