Zorg Inn

24-uurszorg/nachtzorg en Wet langdurig zorg (Wlz)

Heeft u ’s nacht’s professionele zorg nodig (nachtzorg)?
Nachtzorg kan een uitkomst bieden wanneer er sprake is van bijvoorbeeld nachtelijke onrust. Dit kan veroorzaakt worden doordat er sprake is van pijn door een lichamelijke aandoening of verwardheid ten gevolge van dementie.
Ook kan het zijn dat een alleenwonende ‘s nachts naar het toilet moet, maar dit niet meer zelfstandig kan. Er kan ook sprake zijn van valgevaar in de nacht, doordat iemand slecht ter been is. Valincidenten kunnen voorkomen worden door middel van assistentie en begeleiding van de zorgverlener.

Denk bij verschillende soorten ondersteuning aan:

   

  • Het voorkomen of ondervangen van dwaalgedrag
  • Herstellen van het dag- en nachtritme
  • Verlenen van lichamelijke verzorging
  • Het toedienen van medicatie (slaapmedicatie en/of pijnmedicatie)
  • Toepassen van wisselligging om doorligplekken te voorkomen
  • Het in bed en uit bed helpen en bij transfer naar het toilet

  De Wet langdurige zorg (Wlz)
  De Wet langdurige zorg is er voor mensen die structureel intensieve zorg nodig hebben. Als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24-uurszorg in de nabijheid of permanent toezicht.

  Bijvoorbeeld:

    

    • Ouderen met vergevorderde dementie
    • Mensen met een ernstige verstandelijke beperking
    • Lichamelijke- en zintuigelijke beperking

     

    Direct zorg aanvragen