Zorg Inn

Palliatieve Terminale Zorg (PTZ)

Heeft u Palliatieve Terminale Zorg nodig?
Als u de laatste fase van uw leven thuis wilt doorbrengen, in uw eigen vertrouwde omgeving, dan helpen wij u hierbij.

In de terminale fase is de zorg gericht op het verlichten van uw klachten. In deze fase ligt de nadruk op de terminale behandeling van de ziekte en het begeleiden en ondersteunen van u en uw naasten. Er is nachtzorg en 24-uurszorg mogelijk. Wij hebben professionele, bevoegd en bekwame zorgverleners die deze zorg aanbieden.
De zorg wordt volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen. De laatste fase van uw leven wilt u waardig afsluiten zonder praktische zorgen. Wij staan voor u klaar.

Wat zijn de kosten en vergoedingen?
Terminale zorg of palliatieve zorg valt onder de zorgverzekeringswet. De huisarts of specialist in het ziekenhuis verklaart een cliënt terminaal. Indien dit het geval is, dan komt de cliënt in aanmerking voor palliatieve zorg en worden de kosten gedekt door de ‘basisverzekering 24-uurszorg/nachtdienst’ en de ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz).

Direct zorg aanvragen